ביטחון פנים – שינוי תפיסה מנטאלי יוביל לשינוי

מבוא:

בתקופה המודרנית אנחנו נדרשים לבחון את מושגי היסוד השונים בהם אנו משתמשים,במקרה שלנו השינוי הוא משמעותי ורב השפעה, לא עוד ביטחון ואבטחה אלא "ביטחון הפנים".
ביטחון הפנים לאור ההגדרה ,כאשר האבטחה והביטחון וכן הבטיחות מהוים נדבכים וערכים בתוכה.

שימוש בביטוי הרווח כיום ביטחון הפנים או בט"פ דורש הבנה והבחנה בשוני ובהתייחסות הנדרשת.

ביטחון הפנים אינו עוסק רק באיומי הטרור והמענה הנדרש,אלא לכל האיומים הפוגמים בשיגרת חייו של האזרח,בין אם אנו מתייחסים לאיום הטרור,איומי הפשיעה והעבריינות,איומים על הסדר הציבורי,האיום מאסון טבע.

ביטחון הפנים אמור לתת תחושת ביטחון לכל התושבים 24/7 ובכל אשר יפנו.

כאשר אנו מתייחסים לכל האיומים המקופלים בטרמינולוגיה של ביטחון הפנים ,אנו רואים את הפער הגדול בין העוסקים באבטחה לבין העוסקים בבט"פ,ברור לנו כי כל העוסקים באיומים ובמענה לאתגרי ביטחון הפנים חייבים להתמחות בתחומים מגוונים.

כדי להציג בפניכם את הרעיון של שינוי התפיסה וההתייחסות למכלול ביטחון הפנים בחרתי להציג הגדרה לביטחון פנים כדי לקבוע נקודת התייחסות מוצקה לרעיון.

הגדרת ביטחון הפנים:
"ביטחון הפנים" הוא ההגנה הכוללת המסופקת לכל הפרטים, התאגידים ומוסדות השלטון המצויים במרחב הטריטוריאלי של המדינה.
ביטחון הפנים כולל הגנה בפני איומים על קיומן ומימושן של זכויות היסוד, הגנה על קניינים תרבותיים וכלכליים השייכים לפרט, לקהילה, למדינה ולמוסדות השלטון.(מתוך אתר המשרד לביטחון פנים,הגדרת הבט"פ).
מההגדרה הלאומית אנחנו יכולים לגזור מטרות לארגונים,לערים ולמוסדות.

כל גוף יפרט את מטרותיו כדי להגשים את חזון הבט"פ הלאומי.
לדוגמא,המטרה אשר תוגדר ע"י עיר עבור תושביה יכולה להיות –

"עיר ותושבים חופשיים מכל סכנה ופחד,תחושת ביטחון ואיכות חיים גבוה לכל התושבים,ביטחון לכל הנכסים בעיר".

המשרד לאיכות הסביבה וכל משרד ממשלתי אחר ,יגדיר את מטרותיו לאור החזון וכך הלאה,עד להגדרת מטרות גם למשפחה הגרעינית שלנו.

התפיסה כיום:

מוסדות השלטון והארגונים הנושאים בנטל הביטחון מרבים להשתמש בתיאורים ותרחישי טרור,קיימת בהם הנטיה לתת לנו תחושה של איום,מפחיד ,מבהיל של פיגועי טרור.
וכאשר אנו חשים מאויימים ומפוחדים אנו מרצוננו מוכנים לוותר על דרגות חופש רבות המוקנות לנו על פי עקרונות הדמוקרטיה וכעת גם על פי הגדרת ביטחון הפנים.
אנחנו מוותרים על דרגות חופש ל"טובת" סלחנות ,הבנה וביטחון שהארגונים המופקדים על הביטחון ודרגי השלטון יספקו לי את ההגנה הנדרשת.

חלק מהשינוי המנטאלי אליו אני מתייחס,כולל גם הבנה שונה של התושבים והאזרחים.
ע"פ הגדרת ביטחון הפנים השלטון מחוייב לספק לי ההגנה כוללת,הוליסטית מפני כל סכנה הנשקפת לקיומי.
לא רק הגנה מאיומי טרור,אלא הגנה על ערכי יסוד,איכות חיים ותחושת ביטחון כוללת.

כל שוטר מכיר את הערכים האלה,השוטר מחוייב ל –"שמירת הנפש והרכוש",ע"פ חוק,ולדעתי זה הארגון היחידי אשר מחוייב ע"פ חוק מול אזרחי ותושבי המדינה בשמירה פיסית על נפשו ורכושו,לא בעלמא הדבר.
אירוע אלימות ותקיפת נערים בקניון העירוני הוא אירוע חמור של "שמירת הנפש",אנו אמורים לדרוש מהמשטרה והשלטון להגיב באותן עוצמות כאילו היה זה מחבל מתאבד,ולא כך היא.

שינוי מנטאלי הוא הבנת האזרחים והמשרתים את תחומי הביטחון האזרחי,כי זכותו של האזרח וחובת המשרתים לתת לו תחושת ביטחון כוללת.

אנחנו דורשים תחושת ביטחון,זו זכותינו וזו חובתכם.

כאזרחים אשר הפנימו את השינוי המנטאלי,אנחנו נתייחס מהיום אחרת למאבטח הבודק אותנו בכניסה לקניון,כשישאל אותנו מאבטח "יש נשק אדוני?" עלינו לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת סומכים על המאבטח כי "יספק " תחושת ביטחון לי ולמשפחתי ? ,במקרים רבים אני בספק.

ויותר מכך,ברוב האירועים אני מעוניין שהמענה יהיה לא אלים ואיני מוכן כלל ועיקר שיופעלו כלי ירייה בסביבתי,אלא אם אין כל ברירה אחרת.ואחוזי ההצלחה של סיכול האירוע יהיו בתחום ה- 100% או קרוב לכך.
איני רוצה שבני משפחתי יבהלו וינזקו נפשית וגופנית.
אני מודע לתוצאות הקשות אשר עשויות לנבוע מהפעלת כלי יריה ע"י מאבטח בקניון( שעבר 9 שעות השתלמות) באיזור הומה קהל בו מיטב הלוחמים מהיחידות המובחרות ביותר היו חושבים פעמים רבות האם להפעיל נשק חם ואם כן, כיצד.

המוכנות הנדרשת להפנמת ביטחון הפנים עמוקה בקרב הארגונים והגופים האזרחיים,בעלת מספר שלבים ודורשת הפעלת מודלים.

האבסורד:

להפתעתי אני מגלה כי המשטרה עצמה אינה מודעת ואינה מעריכה נכון את ניסיונה הרב בכל הקשור לאבטחה ובביטחון פנים.

המשטרה ,המוסדות השלטוניים והגופים/ארגונים העוסקים בביטחון ואבטחה פועלים כולם על בסיס הילה אשר מאירה את בוגרי השב"כ כמומחים מובילים בתחומי האבטחה וביטחון הפנים,הילה אשר נשענת על זכרון קצר ועל נפלאות הפרסום והשיווק.

כל אלה אינם נותנים לעובדות לבלבל אותם !

במספר משפטים אנסה לרענן את זכרון כולנו בעובדות.

המשטרה על פי חוק אחראית מאז ומעולם על "שמירת הנפש והרכוש" של אזרחי המדינה ומאז אפריל 1974 אחראית גם על ביטחון הפנים של מדינת ישראל בתוך גבולות הקו הירוק.

הפעלת מג"ב,הקמת הימ"מ ויחידת החבלה,המשמר האזרחי הוקם ומתחיל להשתלב בכל ענפי ביטחון הפנים ועבודת המשטרה,כולם נובעים מהחלטה 411 והחלטות רבות נוספות המעדכנות או נובעות מהחלטה זו המעבירה את האחריות לבט"פ למשטרה .

סדרת החלטות ממשלה כגון : החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח – 1998.חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.החלטת ממשלה מס' 5719 משנת 1995 (אבטחת מוסדות חינוך).החלטת ממשלה מס' 2002 משנת 1997 (אבטחת תחבורה ציבורית).החלטת ממשלה ב/ 43 מיוני 2005 (אבטחת מעברים).החלטת ממשלה ב/ 78 משנת 2002 (אבטחת אישים). החלטת ממשלה 411 משנת 1975 (האבטחה בישראל של מתקנים ומוסדות ממלכתיים).

כל החוקים המפורטים הם הבסיס החוקי למטווה ביטחון הפנים במדינת ישראל,רובו באחריות המשטרה ומיעוטו באחריות השב"כ.

אחריות פיקודית ,אופרטיבית וניהולית של מבצעי לחימה בטרור,אבטחה וסדר ציבורי היו תמיד באחריות המשטרה (בגבולות אחריותה) ובאירועים חריגים בלבד מוכרז המבצע כ"מבצע משותף" בו הפיקוד משותף למשטרה והשב"כ.

השב"כ הוא גוף המודיעין ללחימה בטרור הטוב מסוגו בעולם כולו,מצבינו היה רע ומר אלמלא היה הארגון המודיעיני מעולה כפי שהוא.
תפקידיו העיקריים הם באיסוף מודיעין,סיכול ומניעת חתרנות,זה יעודו וזאת מבצע השב"כ במקצוענות מדהימה.
נושא אבטחה מסווגת מתנהל בארגון במיוחד במקרים בהם הסודיות או הרגישות של האובייקט חיונית,או כאשר מדובר ב"סמלי מדינה".

בשנת 2002 הועברה האחריות לכל נושא האבטחה מהשב"כ למשטרה,ובצדק רב.

השב"כ אכן התמחה באבטחת אישים,ולמרות זאת,מאז 2002 נשארו באחריותו רק ארבע סמלי מדינה מאובטחים.
המאובטחים האחרים הועברו לאחריות הקבט"ים במשרדי הממשלה השונים ולהנחיית מ"י.

הנחיית גופים מאובטחים,גם כאן חלקו של השב"כ בהנחיה קטן משמעותית מאז 2002.

מאבטחי מטוסים ,קב"טים בשגרירות וכו, בחורים מצוינים,לוחמים מוכשרים אך עולם התוכן שלהם בכל הנוגע לביטחון פנים מוגבל מאוד,הגדרות התפקיד ,הפילוסופיה ותורת הלחימה מתאימים לתרחישים הלקוחים מעולם האבטחה והגנת האישים ולא מתוך הגדרות ודרישות הבט"פ.

בכל ההתנהלות לא ראיתי איזכור אחד של נושא הניסיון בפיקוד וניהול אירועים כנושא משטרתי בעל חשיבות הנמצא באחריות המשטרה,הרי כל שוטר עוסק בעיקר בביטחון פנים,והרושם הנוצר הוא שכאילו השב"כ ואנשיו הם העוסקים במלאכה רוב זמנם.

קציני ושוטרי משטרת ישראל המבצעיים ואנשי המטה ,עסוקים במטלות היום יום בבט"פ ואינם ערים לדרך העלובה בה מתייחסים גורמי מטה לעשייתם המבורכת.

בשנת 2008 סוף כל סוף הוקמה חטיבת האבטחה באג"ם מטא"ר, חטיבה אשר מימושה התבשל כ- 6 שנים להערכתי והיא עדיין פשרה מול הצורך בהקמת אגף ביטחון פנים במ"י.

מעיון ב"תו תקן" למוסד להכשרת מאבטחים וקבט"ים אשר פורסם ע"י המשטרה,אני נדהם לגלות כי עדיין קנה המידה להשוואה מקצועית הם מדריכי השב"כ או מי שמילא תפקידי קב"ט או מאבטח בשב"כ בעדיפות העליונה ולא אנשי משטרה שזה עיקר עיסוקם.

מי שיכול להקים מרכז הכשרה,לשמש בו כמדריך ראשי,או מרצה בכיר מובחן בקטגוריות לניסיונו ב"אבטחה ממלכתית",ובעברית הכוונה היא כמובן למקצועות שב"כ ,כגון מנהל תורן בנתב"ג,מנהל משמרת,קב"ט שגרירות וכו'.

קצין אג"מ מחוזי במ"י או ממ"ז שפיקדו על אירועים הומי קהל ברמות של עשרות אלפים ועד מאות אלפים ,פיקדו וניהלו לחימה בטרור,במחבלים מתאבדים,משחקי כדורגל רגישים,מבצעי פשיעה,אירועי אסון ואירועים רבי נפגעים,כל אלה אינם מוכשרים דיים ואינם עולים כלל בקטגוריות.

אני מאוד מקווה שקציני החטיבה הספיקו כבר לבקר בענף לביטחון פנים וסדר ציבורי במג"ב,למיטב ידיעתי החטיבה אינה מכירה די ואפילו מתעלמת ממדריכי הבט"פ של מג"ב.

שוטרי משטרת ישראל בולמים בגופם מחבלים מלהיכנס לאתרים הומי קהל,פועלים בתחום ההצלה,התחבורה והשינוע,המפעלים הרגישים,הסדר הציבורי ומניעת אסונות.

משטרת ישראל הובילה תרגילים ו"משחקי מלחמה" לתרגול התגובה לאירועי אבטחה,ביטחון,טרור ואסון המוני בהצלחה מרובה.

משטרת ישראל עוסקת במשימות היום יומיות ב"ביטחון פנים" במלוא משמעותו,כשגרה,לא תמיד בהצלחה,אך יודעים הם ללמוד גם מטעויות,ולהפיק לקחים.

שוטרי וקציני היסמ"גים (יס"מ וסמ"ג) אשר מתאמנים יחד עם מאבטחי האישים ומשתתפים באבטחת סמלי מדינה שבאחריות השב"כ, אינם "נחשבים" ואינם מוסמכים בתו התקן המשטרתי.
ראש קבוצת סיור בתחנה,שוטר מבצעי בעל ניסיון רב,בלש,מפקדי יחידות, לוחמים ומפקדים במג"ב ,מדריכי בט"פ וסדר ציבורי,מדריכי בסכ"מ ומלמ"ש,ועוד,אלה כלל אינם מוזכרים,כל מצבור הניסיון והידע העצום הגלום במשטרה אינו מספק את גורמי חטיבת האבטחה במשטרה.

לעומת זאת אם עברת קורס אבטחה בסיסי בשב"כ ועבדת כמאבטח בשגרירות ישראל בהונדורס,אתה מוכשר גם מוכשר. אם היית מדריך ב"אחוזה" הרי אתה פטור מכל דרישה נוספת,אתה בחזקת עילוי ביטחוני אשר יכול לפתוח מחר בבוקר אוניברסיטה ללימודי ביטחון הפנים.

המדהים בעיני היא העובדה ששנתיים לאחר תחילת המהפך החשוב והנדרש,כאשר בכל אמת מידה והגדאה החטיבה וההכשרותיה פונים ומתכוננים יותר ויותר לתחומי ביטחון הפנים ע"פ הגדרתו,קורסים למנהלי אבטחה בספורט בעתיד הקרוב קורסים לניהול אירועים תחת כיפת השמים ,טיפול באלימות והתחומים יתחדדו עוד ועוד,וכרגע המדריכים ומנהלי ההכשרות אשר אושרו ע"פ תוי התקן הם עדיין בעדיפות ראשונה אנשי שב"כ ועם כל הכבוד (ואני מתכוון לכך,מגיע להם כל הכבוד בתחומי התמחותם) מנסים ללמוד את הנושאים החדשים בעולם התוכן שלהם ועושים זאת לא רע כלל.

השינוי הנדרש:

משטרת ישראל מנהלת ומפקדת על כלל האירועים ברמה הלאומית והמקומית,יש לנצל ניסיון זה להרחיבו ולהעמיקו.יש לחשוב רק במונחי "ביטחון פנים".מתן תחושת ביטחון לציבור  24/7

עלי לציין כי השימוש בטרמינולוגיה "אבטחה" במקום "ביטחון פנים" ,גורמת גם כך למזעור ההתייחסות הנכונה והרחבה לנושא,

האבטחה נובעת ונותנת מענה להגדרות וצורך הבט"פ,הפילוסופיה ותורות הלחימה מותאמים לעולם התוכן הרחב של ביטחון הפנים במובנו הרחב..

כשמדובר באבטחה הכוונה היא בדר"כ התכוננות לאירוע פח"ע הדורש התערבות חמושה לפתרונו.
התחושה היא שמדובר בנושא נקודתי ,מוגבל,ולא כך היא.

בט"פ הוא נושא החובק את כל תחומי החיים ומתבטא בתחושת הביטחון של האזרח בכל תחומי החיים.

מדובר בתחושת ביטחון הנובעת מההבנה והדרישה כי המוסדות הרשמיים יסייעו לו ויגנו עליו מכל צרה בין אם זו תקיפת מחבלים,פעילות עבריינית המטרידה אותו ,הגנה מאסון טבע ותופעות הפוגעות באיכות החיים שלו.

לכל אלה ועוד צריך אחראי הביטחון לתת מענה.

לא מספקת העובדה שהמפעל שבאחריותו מוכן לאירוע חומ"ס,חלילה,שכן אם יתגלה כי במפעל בוצע ריגול תעשייתי או חדירה למחשבים לצורך פלילי,לא תעמוד לזכות הקב"ט מוכנותו בתחום האבטחה.
אם בתחום אחריותו מתרחשת תופעת פשיעה קטנה כגון גניבת ארנקים ופלאפונים,חייו אינם חיים.

ההתייחסות הנדרשת ל"מנהלי הביטחון" היא בדגש על המנהל,האחראי.הוא אמור להשתמש קודם כל בראשו ,במיומנות נרכשת ורק לאחר מכן בנשקו,אם בכלל.
קצין ביטחון הוא ביטוי שאינו מתאים לעולם ביטחון הפנים האזרחי,אנו עוסקים בעולם תוכן בו יש לנו לקוחות הדורשים תחושת ביטחון גורפת ,ואנחנו משרתי הציבור,במלוא מובן המילה.

מנהל הביטחון צריך לשלוט ולהכיר מודלים לפעולה המתאימים לאופי הטריטוריה שבאחריותו,
התייחסות למקומות הומי קהל-אינה כפי שמתייחסים ל "ריכוזי קהל" כפי שנקראים בשב"כ,בשגרה ובחרום,אך באופן בו מכירים את הסוגיה אנשי משטרה וקבט"ים מכהנים אשר להם הניסיון המבצעי הדרוש.

קבט"ים וותיקים ואנשי משטרה בתפקידים שונים צברו ידע וניסיון עצום בתקופה של 2002 – 2009 ואף קודם .
הכשרתם של מנהלי הביטחון ברמות השונות חייבת להשתנות ומהר,ההכשרות הקיימות חושפות את המנהל ,וארגונו לתביעות אזרחיות על חריגה מנהלים וחוקים שאינם נוגעים לתחום הפלילי אלא לתחום המשפט האזרחי.

יש לחשוב על המודל המעודכן של מנהל הביטחון כמרכז לאחריות,מקצועיות,רב גווניות וסנרגיתית.
על מודל מעודכן של סיור קהילתי,של טיפול בנושאי פשיעה וסדר ציבורי,על תפקידיהם של הסיירים והפקחים,חדרי הפיקוח והבקרה,מערכת שיתופי הפעולה והקורדינציה הנדרשת והטכנולוגיה התומכת בהערכות האופרטיבית ומעל כל אלה הניהול ברמות השונות.

יש לחשוב בדפוסים מעודכנים-איומי פלילי וטרור כחטיבה אחת להתייחסות.
קציני ביטחון ומאבטחים מאומנים ומאורגנים למאמצי ביטחון הפנים.
אנחנו מחנכים ומכינים את האזרח והרשות לעזור לעצמם עד הגעת סיוע ממשי מהשלטונות בכל האירועים.

הסיירים ,הפקחים ועובדי הרשויות יופעלו באוריינטציה רחבה הרבה יותר.

המנהלים יוכשרו לבנות הערכות מצב, מפת איומים ולהציגם עם המלצות לפתרון לרמה הממונה. ואלה ושכאלה אמורים להיות גם המאמנים והמכשירים.
המנהלים יתייגו את כל הגורמים והמגעים שלהם בשגרה ובחרום ויבנו מענה הולם,ללא פרצות.

זהו מנהל ביטחון מודרני ועדכני,מנהל לומד אשר הפך את הגוף שתחת אחריותו לארגון לומד ,המפיק לקחים ומשתפר כל העת.

סוף דבר:

מעל לכל,האחראים לנושא ביטחון הפנים במשטרה ובמשרד לביטחון פנים,יהוו דוגמא ומופת,למקצועיות,התנהלות,בקיאות וניסיון אמת.

מוסדות להכשרת מנהלי ביטחון וארגונים חמושים ימדדו ביכולת להכשיר ולהטמיע בלומד את התורה המעודכנת,יגרמו ללומדים להעמיק בבחינת סביבת עבודתם ואחריותם וייבנו ארגונים לומדים אשר יביאו להתמקצעות ושינוי תרבות ארגונית ואוירה של עשייה ומימוש אחריות,יווצרו מסלולי הכשרה מדורגים אשר ילוו ויכשירו את המנהל המתקדם משלב לשלב בהררכית העשיה.

ולסיום,אני מעיד את עצמי ,החלטתי לשים את האגו האישי בצד ולתת לחזית המקצועית להוביל,

כך אני ישן טוב יותר בלילות.

דובי יונג

פורסם על ידי:

דוVי,דובי יונג

קצין משטרה בכיר ,(תת ניצב,בדימוס),מומחה לביטחון פנים,לחימה בטרור,סדר ציבורי,עיר בטוחה. חבר פורום "מבטחי" ישראל. חבר בתנועת "הביטחוניסטים" הכשרות בנושאי ביטחון פנים. יועץ בכיר לביטחון פנים, יחידות מיוחדות ,לוט"ר וסדר ציבורי. מאמן עסקי ואישי ובדגש על אנשי ביטחון ויחידות. מתנדב חוץ במשרד ביטחון פנים ,חירום.לשעבר.

קטגוריות ביטחון פנים ולחימה בטרור.כתיבת תגובה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s