חשיבות אבטחת הגבולות בעידן הגלובליזציה

חשיבות אבטחת הגבולות בעידן הגלובליזציה

 במסגרת הדיון שלנו בנושא חשיבות בטחון הגבולות בעידן הגלובליזציה, בחרתי לבחון בתחילה את מושג הגלובליזציה וממנו אנסה לבחון את נושא חשיבות הגבולות הבטוחים.

 בחרתי הגדרה אחת ל "גלובליזציה",והיא:

 גלובליזציה – היא התרחבות של הקשרים הפוליטיים, תרבותיים וכלכליים בין מדינות, חברות ויחידים באופן היוצר שילוב של כלכלות, תרבויות ותנועות פוליטיות מכל העולם.

 מוצרים, בני אדם, כסף וטכנולוגיה חוצים גבולות לאומיים בקצב מהיר. תופעה זו גורמת ליצירת קהילה רחבה המשולבת בשוק אחד.

 אפשר להתווכח על הגדרה זו ,אך אני מעדיף להתייחס אליה כפי שהיא.מבחינתי היא מתארת במילים פשוטות את המצב האמיתי המתרחש.

 כל האלמנטים המופיעים בהגדרה מהווים מכשולים  לכינון גבולות בטוחים,נבחן את האלמנטים העיקריים

הקשורים לנושא של חשיבות border security   בעידן הגלובליזציה,אין ספק כי קיימת סתירה בין גבולות גיאוגרפיים ומדיניים והתייחסות למציאות בה הגבולות הפיזיים הופכים להיות "שקופים" .

 תהליך הגלובליזציה– הם שינויים בתחום המחשוב והתקשורת (מחשב אישי, תקשורת לווינים, טלפון סלולארי ורשת האינטרנט), המאפשרים תקשורת בין מדינות ובין יבשות, ועקב כך נוצרים קשרים תרבותיים, פוליטיים ובעיקר כלכליים בין מדינות שונות וחשוב מכך – בין יחידים וקבוצות במדינות שונות.

 החלשות מדינת הלאוםהשינויים החלים בעשורים האחרונים מביאים לאובדן כוחה של מדינת הלאום, אך אין הסכמה על הגורם המקבל את הכוח הזה. בעוד חוקרים מסוימים טוענים כי כוח זה עובר לארגונים פוליטיים על-לאומיים, דוגמת האיחוד האירופי או האומות המאוחדות, אחרים טוענים כי כלל המערכת הפוליטית נחלשת והכוח עובר למערכות אחרות, ובעיקר למערכת הכלכלית.

 תקשורת – רשתות תקשורת כלל עולמיות ושידורי טלוויזיה באמצעות לווין. סוגי שידור אלו, בניגוד לקודמיהם, לא נשלטים על ידי המדינה וזו אף לא יכלה להפעיל עליהם צנזורה ברוב המקרים.ארגוני טרור  יכולים לנצל את הזדמנות ולהפיץ תכנים ללא צנזורה.

 פשע בינלאומי  – אותם השינויים הטכנולוגיים שאיפשרו את יצירת התאגיד הבינלאומי ,איפשרו גם את היווצרותו של פשע בינלאומי. כמו מנהלים בחברות, גם פושעים מיעלים את פעילותם והפוכים אותה לרב-עולמית על ידי שימוש בטלפונים סלולאריים, תקשורת לוויינים ודואר אלקטרוני.

 הסחר הפיננסי הבינלאומי איפשר פשעים של הלבנת כספים בינלאומיים לצרכי מימון הטרור ומימון פלילים שהפכו קשים מאוד לזיהוי. עולם הפשע הפך גם הוא לגלובאלי, ובכך איתגרו את יכולתה של המדינה הבודדת להתמודד עימם.

 היחלשות המדינה בתחום זה הייתה בשני האופנים שתוארו לעיל: מחד, העברת כוחות מהמדינה לטובת ארגונים בינלאומיים ללוחמה בפשיעה, דוגמת האינטרפול,שאינם הופכים לארגון דומיננטי,מוביל ומשפיע ברמה גלובאלית.

 מאידך, חוסר ההצלחה של המדינה בטיפול בפשיעה נתפס כפגיעה בתחושת הביטחון של אזרחיה אשר גורר אובדן אמון מצד אזרחיה.

 ארגוני טרור בינלאומיים – הגלובליזציה אפשרה גם את יצירת ארגוני טרור בינלאומיים, במיוחד אל קעידה ,ג'יהאד עולמי ודומיהם,שיתופי פעולה והעברת מידע בין ארגוני הטרור, אשר התעצמו והיום אינם מהססים להכריז מלחמה גם על מדינות.ארגוני הטרור חוברים לארגוני פשע בינלאומיים בתחומי הסמים והברחות תמורת כספים ואפילו "סימום" האזרחים במדינת הקונפליקט.

 מהגדרה זו אנחנו למדים כי הגבולות הלאומיים מאבדים במשמעותם לטובת הגבולות הגלובאליים המוסכמים לפי בריתות והסכמים של תאגידים בינלאומיים בעלי אינטרסים מגוונים.

 התופעה החמורה יותר,היא העובדה כי ארגוני פשע בינלאומיים וכמוהם גם ארגוני הטרור התחילו להתנהג ולהתארגן כרשתות בינלאומיות ומתחזות לתאגידים אזרחיים "לגיטימיים".

 השינויים במציאות בה הגלובליזציה מעורבת ומשפיעה ביותר ויותר תחומי חיים בשגרה,מחייבת לבחון את ההשפעות האלה על האדם הפרטי ולתחושת הביטחון שלו ומכאן לצאת ולהרחיב את התחושה לציבור,למדינה ולמדינות הברית ולבדוק האם תחושת הביטחון האישית ,ציבורית,מדינית,משתפרת או נחלשת..

 אין כל ספק כי יש חשיבות הולכת וגדלה להגדרת גבולות באשר הם לצורכי בטחון,ככול שהאיומים על בטחוני האישי מתרחבים.

לי כאדם פרטי מתחילה להיות בעיה בתחושת הביטחון שלי ושל משפחתי במצב בו איני יודע בדיוק מי הם בעלי הברית ומי הם היריבים,ומי אחראי על בטחוני האישי.

מניסיוני כאזרח נוכחתי לדעת כי  המחבלים אשר ביצעו את פיגועים במדינתי,נראו כמוני וכמוך ולעיתים כמו "השכן הטוב",עובדה זו לא מוסיפה לביטחוני בוודאי.

 כך שאני מקפיד יותר על קיום הביטחון בגבולות הטריטוריה שבבעלותי , הבית שלי והגינה בתחושה שאני צריך לדאוג ליקרים לי ולא כל כך לסמוך על השלטונות.

 אני מתקין מנעולים על הדלתות,מתקין מערכת התרעה אלקטרונית כנגד גנבים,שריפה וכו',מבטח את תכולת הבית בסכומים גבוהים.

משלם לחברת אבטחה שתגיע במהירות לבית שלי אם תתקבל אזעקה.

הבית שלי מוקף גדר או חומה שגם היא מפעילה מערכות אלקטרוניות.

אין אפשרות לאף אחד להיכנס לביתי ללא אישור ממני,אני מברר ובודק באינטרקום מי הוא המבקש להיכנס.

אני דואג שהפוליטיקאים שמייצגים אותי יחוקקו חוקים טובים יותר וקשוחים יותר לטובת בטחוני האישי.

ובמקומות מסוימים בעולם,ע"פ החוק ,אני רשאי גם לירות במי שנכנס לטריטוריה הפרטית שלי ללא אישור.

 וכאחד מהציבור, אני מצפה מהאחראים על בטחוני לנקוט לפחות את אותם אמצעים כדי לדאוג ולהבטיח את בטחוני כציבור כפי שאני נוקט בתחום אחריותי הפרטית.

 "ציבור" הוא במובן של אזרחים,כמובן בני מדינה אחת אשר שואפים לקבל תחושת ביטחון טובה עבורם ועבור הקרובים להם.

 מתיאור המצב עד כאן מתבקשות מספר הנחות עבודה  יסודיות כדי לבחון שינויים נדרשים.:

 הגבול חייב להיות בטוח כנגד כל הפרעה לא רצויה לטריטוריה המוסכמת.

  1.  גבול בטוח  חייב להגן מפני טרור ופשיעה גם יחד, כל הנתיבים שבשימוש הפלילי משמשים את הטרור.
  2. חייב להיות בסיס אינטרסים דומה בין טריטוריות שונות,בעלות ברית, כדי שאפשר יהיה  לקבוע איזה שהם כללים וחוקים לגבול בטוח.
  3. מרחב ההגנה על הגבולות באוויר,בים וביבשה ובעתיד הקרוב גם בחלל מתרחב והולך וחורג מהגבולות המדיניים.
  4. אין גבול בטוח ב -100%,לדוגמא  שימוש בטילים,רשתות תקשורת ואינטרנט.
  5. הארגונים המופקדים היום על בטחון הגבולות,סיכול טרור ופשיעה בהיבט הגלובאלי,אינם עושים את מלאכתם מספיק יעיל.
  6. מודיעין הוא הכלי החשוב ביותר לטרור ופלילי,ואינו מופעל היטב בהיבט גלובאלי.
  7. כוחה של מדינה בודדת להלחם בטרור ובפשיעה בינלאומית נחלש מיום ליום.
  8. הדוגמאות הטובות לשליטה ופעולה גלובאלית היא בתחום ארגוני הפיננסים,תעשייה והכלכלה הפרטיים.

 גבול חייב להוות מכשול ונקודת פיקוח בולמת ומגיבה לכל מעשה אשר יקבע כנושא התעניינות או בלימה של הטריטוריה המוסכמת.

 "טריטוריה מוסכמת" במשמעותה ,הוא מערך גבולות השונה מהגבולות המדיניים הנובע מאיחוד,ברית בין מדינות מספר אשר פועלות בצורה מתואמת ומסונכרנת כנגד אותן תופעות.

חשובה ביותר וקריטית היא החלטה בינלאומית על התייחסות לטרור ופלילי כחטיבה אחת.

ארגוני הטרור והפשיעה המאורגנת מנצלים את הסדקים בתיאום והסנכרון הבינלאומי לטובתם.

נדרשות פעולות מתואמות כנגד הטרור, יש צורך להסכים ולחוקק את ההגדרה הגלובאלית של: מהו טרור ומיהו ארגון טרור. ואז ננסה לחוקק חוקים בינלאומיים למלחמה בטרור. ובכלל זה להגדיר גבולות בטוחים,אפקטיביים שמסוגלים למנוע ולשבש פעילות טרור ופשיעה.

כולנו יודעים בודאי כי עד היום כל החוקים הבינלאומיים עונים רק להגדרת מדינות ולא ארגונים,כך שיש לנו בעיה לפעול ברמה בינלאומית כנגד ארגוני טרור הפועלים מטריטוריה של מדינה,כדוגמת החיזבאללה  בלבנון.

 החלל גם הוא מתחיל להיות צפוף,מתרבות המדינות אשר פועלות ומפעילות אמצעים אזרחיים ומודיעיניים

בחופשיות רבה,לא רחוק היום בו יתחילו חיכוכים בין מדינות גם בחלל, ואז כנראה נרחיב את הגדרת הגלובליזציה גם לתחום זה.

  קיימת חשיבות רבה ומכרעת לקביעת אופי הגבולות בין מדינות וההתייחסות לשיטת ההגנה והאמצעים אותם נהיה רשאים להפעיל.

אנחנו רואים באירופה דוגמאות לגבולות פתוחים בין מדינות,או גבולות מבוקרים בביקורת שטחית ואנחנו כמובן רואים גבולות סגורים ומפוקחים על פי  החלטות המדינה וחוקיה,

למיטב ידיעתי איני מכיר חוקים משותפים הנוגעים לביטחון גבולות המגדירים במדויק מיהו חשוד,מי חייב להיבדק ברמה גבוה של חשד ומי לא.ואיזה אמצעים רשאים כוחות הביטחון להפעיל כדי לשמור על בטחון הגבול.

 אין  אחידות ואין חשיבה גלובאלית של מי הם העוברים (passengers)הבעייתיים בגבולותינו,אין גוף או ארגון מוסכם אשר נושא באחריות ל"סימון הרעים" ומעקב בינלאומי אחריהם תוך כדי "העברת מקל" ממדינה למדינה ומארגון לארגון..

 לדוגמא ,סיפור אישי קצר:

 כשאני מבקר בארה"ב לדוגמא,אני מהווה כנראה סיכון ביטחוני,ועובר את כל הבדיקות המחמירות בכל כניסה למדינה וכך גם בכל טיסה פנימית בתוך ארה"ב,גם כשאני מוזמן ע"י השלטונות רשמית לנושאי בטחון,טרור ו- H.L.S .

במדינות אחרות, אני איני נחשב כנראה לסיכון מיוחד ועובר בדיקות שגרתיות.עובר בגבולות פתוחים ואיני חש כל הבדל ביני לבין תושב מקומי.

אזרח אמריקאי המגיע לישראל עובר בדיקות מזורזות בדומה לישראלי.

 מדוגמא זו לדעתי אפשר ללמוד על הבעייתיות של נושא ה- " חשיבות  בטחון הגבולות בעת הגלובליזציה".

 בטחון הגבולות  המסורתי כיום פועל על 3 מעגלי מניעה,באוויר,בים וביבשה.

 מעגלי המניעה.

כוללים :-  מערכי ביטחון

               מחסומים וגורמים מעכבים.

               סיכול מוקדם על בסיס מודיעין מדוייק.

 

 גדר ביטחונית ומערכת אכיפה כולל טכנולוגיה.(שקף) מהווים מכשול מעכב יעיל למדי .

 בישראל,הקמת גדר הביטחון הורידה את כמות הפיגועים בצורה דרמטית,באזור צפון הארץ- מ-162 פיגועים בשנת 2002 ל – 1 פיגוע ב-2006.

 אך יש  לזכור, גדר ללא כוח תגובה מיידית בזמן אמת היא חסרת תועלת.

 נק' החולשה בגדר הביטחונית היא המעברים ונקודות הביקורת,אי אפשר לבדוק כל אחד ,רק מדגמית,אלא אם כן מעכבים מעבר אנשים וכלי רכב בשעות וימים.

הגדר והאבטחה המצוינים שלנו למשל בגבול עם עזה ,לא מצליחים לעצור מאות טילים על ישובים שלנו,הטילים אינם מתחשבים בגבולות,אינם קוראים מפות מדיניות….

 יש קשר ישיר שבין פלילי וטרור המאפשר למחבלים להשתמש בנתיבי ההברחה של הפלילי.וכך בנתיבי הברחת סמים אנחנו מגלים גם נשק וחומרי נפץ,וזונות שיושבות על גבי מטעני נפץ.

 CBRN:

 כל ארגוני הטרור מנסים כל העת לשים את ידם על חומרים מסוכנים ו –WMD ,

 אין שום בטחון  שחומרים מסוכנים לא מוברחים כבר היום באותם נתיבים ונאגרים לצורך שימוש קיצוני.

 אנחנו צפויים להיתקל במחבל מתאבד מדגם חדש,נושא נגיפים או וירוסים בגופו ומפיץ אותם.

 אין יכולת אמיתית כרגע לאתר חומרים בבדיקות במעברים.

אין כרגע סיכוי גדול לגלות את מתאבדים חדשים במעברים.

זמן הבדיקה  לרמת הביטחון הנדרשת  ארוכה מידי ולא ריאלית לניהול מעבר נוסעים ומטען בנקודות הביקורת.

האם טכנולוגיה חדשה נדרשת כבר קיימת?

 בגלל רגישות החומרים והקלות של עשיית שימוש שלילי באופי טרור או פלילי יש לפעול ע"פ

העיקרון  המחייב מעקב אחר  החומרים ,המובילים והחשודים,מרגע שהם מתחילים לנוע  ,בכל נקודת זמן יש לדעת היכן החומר ומי רשאי להובילו.

המעקב חייב להיות משותף בראיה גלובאלית על בסיס זהה.

 נדרשים גם חוקים בינלאומיים לשיטה וחובת האבטחה על חומרים מסוכנים מפני פריצה וגניבה,או חבלה ופיצוץ.

 הבקרה על החומרים אינה מתחילה בגבול אלא הרבה יותר מוקדם, אנחנו צריכים לעקוב אחר המטען ביציאה מהמפעל המייצר או המשווק.

 כל חריגה ובעיה הנובעת מטיפול ,שינוע או מכירה ויצור של חומרים מסוכנים אמורה להיות מדווחת ומועברת לכל הנוגעים לעניין ללא התחשבות בגבולות פיזיים כראייה של האינטרס המשותף של הביטחון הגלובאלי.

מודיעין:

הצורך החשוב ביותר והבעייתי ביותר ללחימה בטרור ופשיעה בתוך כל מדינה ובחומרה רבה הרבה יותר בהיבט גלובאלי ,הוא המודיעין,

אנחנו אוספים מודיעין כמו "שואב אבק" אבל יש לנו בעיה לסנן והעריך,ולהעביר את תוצרי המודיעין בזמן אמת לביצוע פעולה אקטיבית.

 אנחנו לגמרי לא סומכים היום האחד על השני למרות הסיסמאות,אין שיתוף פעולה עמוק ואמיתי בין מדינות.

כי לארגוני המודיעין היום יש אופי אינטימי…מחויבותם של ארגוני הביטחון הוא רק למדינתם,לאינטרסים מוגדרים אשר הוגדרו להם ע"י הארגון בחוק או בתוכנית עבודה מודיעינית.

כמובן שבכל תוכנית עבודה מופיעה גם הפרק על שיתוף פעולה בינלאומי,האמנם?

יש לנו בעיה היום להחליט מי יהיה אחראי לנושא המודיעין?מי יאסוף, מי יעבד ומי יקבע איזה חומר מודיעיני יגיע לאן.

איפה יעבור הגבול?

 איך נבנה מערכת סגורה וסודית אבל שפועלת בצורה פתוחה אצל כל בעלי העניין המוסכמים? בדומה לארגונים הכלכליים הפרטיים הגלובאליים.

 נראה לי ,על פי הניסיון, כי ארגונים כמו צבאות ואינטרפול אינם יכולים להוות את המנגנון והמערכת שתוביל את השינוי.

 ארגוני הטרור והפשיעה מנצלים את המצב,את חוסר שיתוף הפעולה הגלובאלי,יודעים בדיוק אליו ארגונים ומדינות פועלים בשיתוף פעולה אמיתי ויעיל ומבצעים "עקיפות" דרך נקודות תורפה.

 בישראל אנחנו מכירים את התופעה של העברת טרור ופלילי מרצועת עזה דרך מצרים לשטח ישראל,דרך השטח שאינו  מוגן ע"י גדר ביטחונית יעילה.

 כדוגמא לשיתוף פעולה בעייתי אפילו בתחום מדינה אחת.:הרי בישראל הארגון האחראי על מודיעין טרור הוא השב"כ,על פי חוק השב"כ ,אסור לשב"כ לעסוק ולטפל במודיעין פלילי,אלא רק בנושאי טרור,ואיפה בדיוק עובר הגבול הערטילאי בין טרור ופלילי,הרי אנחנו יודעים ברמה מוכחת כי אין נתיבים מיוחדים ושונים לטרור ואף "העוסקים במלאכה" אינם שונים,ומוכנים להבריח כל דבר שיכניס לארגונם כספים ועוצמה.

 מכל המתואר עד כאן בולטת  העובדה כי אין אפשרות לציין שום ארגון בינלאומי ושום מבנה קיים כולל האיחוד האירופי,ברית נאטו או ארגון האומות המאוחדות  כגוף אשר מוביל לחימה יעילה ויסודית כנגד טרור ופשיעה.

בטופוגרפיה הגלובאלית המתרחבת.

 אין ספק כי הארגונים הקיימים והמבנה הביטחוני הקיים אינם פועלים ביעילות הנדרשת.

 אין לצבאות את הידע ,הרגישות וגמישות הפעולה כדי לטפל בתופעות טרור.

 יש צורך גם ביכולות ומיומנות משטרתית קלאסית חקירתית ושל יחידות מיוחדות  לצד ארגוני מודיעין מיומנים לטפל בטרור ופשיעה חמורה,יחד עם גורמי איסוף מודיעיני שלהם תהיה האחריות ע"פ חוק לאיסוף מודיעין והעריך אותו ולהפיצו וכל זה חייב לפעול ביעילות הרבה ביותר ובדפוסי זמן ריאליים אשר אינם מאפשרים בדרך כלל ארגון והעברת כוח מיומן ייחודי ממדינה למדינה או מיבשת ליבשת ונדרשת הצבת כוחות מיומנים ומאומנים הפועלים בהרמוניה מלאה בפריסה גלובאלית יעילה .

 אנחנו רואים בבירור כי המגזר האזרחי הבינלאומי השכיל לבצע את ההתאמות הנדרשות כדי לפעול במציאות גלובאלית,ביעילות ובדייקנות.בעוד שארגונים פורמאליים רשמיים נשארו מאחור.

 אני יכול היום להעביר כספים ,לקנות או להעביר כל דבר העולה על דעתי  דרך שולחן העבודה שלי וכל זאת בסודיות סבירה למדי אשר אינה מסגירה את סודותיי.

 כך שאם אנחנו נדרשים  ליעל גם את התייחסותנו לביטחון וגבולות בעידן הגלובאלי ,נכון יהיה לקחת דוגמא מתאגידים בינלאומיים אשר נבנו בגמישות הנדרשת ומגיעים להישגים גבוהים מאוד.

 לסיכום:

חשבתי על מודל ,אני מכנה אותו FEDEX -.

 אנחנו צריכים להתייחס  כנקודת היחוס שלנו ל- 4 גרם הרואין,בכל מקום שכמות הרואין זו עוברת גם חומרים מסוכנים ונשק להשמדה המונית יעבור.

 אנחנו חייבים לדבר ברצינות על מבנה אחר לגמרי של שיתוף פעולה מודיעיני ומבצעי לטיפול בהברחות פליליות וטרור יחד,

התפקיד שלנו הוא למצוא  את הדרך ליצור גוף בינלאומי אמין,כזה שיכול לעבוד יחד בשיתוף פעולה,בינלאומי,מסווג כמו חברת הובלות FEDEX לדוגמא שיודעת בכל רגע נתון איפה כל חבילה ומשלוח נמצא בתהליך,בזמן אמת.

הפרוצדורה  יודעת להבדיל בין חבילה רגילה לדבר דואר ולמטענים הדורשים טיפול מיוחד כולל קבלת אישורים מיוחדים ומעבר בדיקות מיוחדות.

FEDEX  מתייחסים ומתאימים פתרונות לכל דרישה מיוחדת של הלקוח ובסודיות ושמירת האינטרסים המיוחדים שלו.

בארגון אין בעיה להעביר ולעבוד עם מספר רב של לקוחות אשר בינם לבין עצמם קיימים מתחים ויריבויות ואפילו קשות באותם תחומי עיסוק ללא כל בעיה.

 זה מודל שאותו אנחנו צריכים לבחון ולנסות להתאים את עקרונותיו לצרכי הלחימה בטרור והפלילי הגלובאלי.

 אנחנו נדרשים "לסמן" בני אדם חשודים או ידועים כמחבלים או פושעים,סוחרי נשק וסמים,מלביני כספים ודומיהם ולבצע עליהם מעקב רצוף ללא קשר לגבולות וטריטוריות.

 אנחנו צריכים לנסות דרך שונה ואפקטיבית שיש לה את הסיכוי הטוב ביותר לגרום לשת"פ בינלאומי אמיתי.

ובנוסף נדרש כוח אופרטיבי מבצעי בינלאומי שיכול להגיב בכל מקום על הגלובוס,כוח זה אינו דווקא צבאי,חייבת להיות לו אוריינטציה משטרתית רחבה ביותר והתאמה לארגונים חשאיים.

לשם כך צריך לבחור גם גוף מנהל בינלאומי מוסכם שפועל ומפקח ע"פ מערכת כללים וחוקים בינלאומיים המאפשרים ומחייבים לפעול על פי קודים חדשים שאינם רק זכיות אדם ואזרח,אלא מלחמת קיום עולמית,כי הלחימה בטרור ובטרור בלתי קונבנציונאלי ומערך השותפויות בינם לבין הפשיעה הבינלאומית,יכול להפוך  לסרט אימים בתוך רגע. 

תוכלו להתרשם מנפח הפעילות הפלילית והטרוריסטית בעולם לפי המאפיינים השונים ונבין כולנו כי אתר הזה חייב להיות אחד המסכים במרכז הבקרה הבינלאומי של הגוף האחראי והמנהל את הלחימה הגלובאלית,כי יש להניח שיש קשר בין מספר אירועים המתרחשים במקומות שונים על פני הגלובוס.

 והדרך עוד ארוכה.

 

 

 

פורסם על ידי:

דוVי,דובי יונג

קצין משטרה בכיר ,(תת ניצב,בדימוס),מומחה לביטחון פנים,לחימה בטרור,סדר ציבורי,עיר בטוחה. חבר פורום "מבטחי" ישראל. חבר בתנועת "הביטחוניסטים" הכשרות בנושאי ביטחון פנים. יועץ בכיר לביטחון פנים, יחידות מיוחדות ,לוט"ר וסדר ציבורי. מאמן עסקי ואישי ובדגש על אנשי ביטחון ויחידות. מתנדב חוץ במשרד ביטחון פנים ,חירום.לשעבר.

קטגוריות ביטחון פנים ולחימה בטרור.כתיבת תגובה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s