מבוא:

אני מאמין ומתפלל כי מדינת ישראל תחיל את החוק הישראלי בקרוב בע"ה על שטחי C.יש להבין כי הממשל והמושלים בשטחי C  עוברים מצה"ל למדינה. דין אחד לרעננה, יצהר ,אריאל וחיפה.

מאחר שכך, אני רואה הזדמנות לברר וללבן את נושא ביטחון הפנים הקרוי בלעז  (H.L.S-Home Land Security)) בראיה לאומית ואופרטיבית ,בכל רחבי מדינת ישראל, כפי שאני רואה את הנושא.

בתקופה המודרנית אנחנו נדרשים לבחון את מושגי היסוד השונים בהם אנו משתמשים, במקרה שלנו,השינוי הוא משמעותי ורב השפעה, "ביטחון הפנים". H.L.S
ביטחון הפנים לאור ההגדרה ,כאשר האבטחה והביטחון וכן הבטיחות מהווים נדבכים וערכים בתוכה.

שימוש בביטוי הרווח כיום ביטחון הפנים או בט"פ דורש הבנה והבחנה בשוני ובהתייחסות הנדרשת.

ביטחון הפנים אינו עוסק רק באיומי הטרור והמענה הנדרש, אלא לכלל האיומים הפוגמים בשגרת חייו של האזרח, בין אם אנו מתייחסים לאיום הטרור, איומי הפשיעה והעבריינות, איומים על הסדר הציבורי ,איום מאסון טבע או מגפה בכל שטחי הריבונות והשליטה של מדינת הלאום.

ביטחון הפנים אמור לתת תחושת ביטחון לכל התושבים 24/7.

כאשר אנו מתייחסים לכל האיומים המקופלים בטרמינולוגיה של ביטחון הפנים ,אנו רואים את הפער הגדול בין העוסקים במקצועות הביטחון,Difence,לבין העוסקים בביטחון פנים, Home Land Security, ברור לנו כי כל העוסקים באיומים ובמענה לאתגרי ביטחון הפנים חייבים להתמחות בתחומים מגוונים. כדי להציג בפניכם את הרעיון של שינוי התפיסה וההתייחסות למכלול ביטחון הפנים בחרתי להציג הגדרה לביטחון פנים כדי לקבוע נקודת התייחסות מוצקה לרעיון.

הגדרת ביטחון הפנים:
"ביטחון הפנים" ,ההגנה הכוללת המסופקת לכל הפרטים, התאגידים ומוסדות השלטון המצויים במרחב הטריטוריאלי של המדינה.
ביטחון הפנים כולל הגנה בפני איומים על קיומן ומימושן של זכויות היסוד, הגנה על קניינים תרבותיים וכלכליים השייכים לפרט, לקהילה, למדינה ולמוסדות השלטון
.(מתוך אתר המשרד לביטחון פנים, הגדרת הבט"פ ).
מההגדרה הלאומית אנחנו אמורים לגזור מטרות לארגונים, לערים ולמוסדות.

כל גוף יפרט את מטרותיו כדי להגשים את חזון הבט"פ הלאומי.
לדוגמא, המטרה אשר תוגדר ע"י עיר עבור תושביה יכולה להיות –

"עיר חופשייה מכל סכנה ופחד, תחושת ביטחון ואיכות חיים גבוהה לכל התושבים, ביטחון לכל הנכסים בעיר".

המשרד לאיכות הסביבה וכל משרד ממשלתי אחר ,יגדיר את מטרותיו לאור החזון וכך הלאה, עד להגדרת מטרות גם למשפחה הגרעינית שלנו.

"השחקנים על המגרש" :

אנסה להציג את "השחקנים על המגרש" על פי חומר גלוי בלבד. אלינו לשים לב כי כל הארגונים והגופים הוקמו או נערכו מחדש עקב מלחמת יוהכ"פ, לבנון השניה ,שריפות, פיגועי טרור. אירועי חומ"ס  ועוד.

"פיקוד העורף" – מכינויו אפשר להבין בקלות לאיזה מערך הוא שייך. כמובן למערך הפנים ולא למערך ההגנה על גבולות המדינה – צה"ל.

פיקוד העורף הוקם בפברואר 1992, כחלק מלקחי מלחמת המפרץ, במטרה לפעול בחזית האזרחית בשגרה ובחירום, ועל מנת להכין את האוכלוסייה לשעת חירום. ייעוד הפיקוד הינו הצלת חיים וחיזוק החוסן הלאומי בישראל.

הפיקוד עובד בשיתוף פעולה מלא וצמוד עם ארגוני החירום השונים בישראל: משטרת ישראל, רשות הכיבוי וההצלה, מגן דוד אדום, רשות החירום הלאומית ועוד.

הפיקוד מחולק לחמישה מחוזות: מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז ירושלים והמרכז, מחוז דן ומחוז הדרום. כל מחוז מחולק למספר נפות, שמקבילות בהגדרתן לחטיבות מרחביות. בכל נפה קיימים גדודי חילוץ במילואים שמוכשרים לפעולות חילוץ והצלה ומופעלים בשעת חירום.

מטרת המחוזות בפיקוד היא להיות בקשר רציף עם הרשויות המקומיות, ארגוני החירום ומשרדי הממשלה על מנת להכין את האוכלוסייה לשעת חירום באמצעות הדרכות והכשרות, תרגילים והנחיות מצילות חיים מתאימות. (ערך פיקוד העורף בויקיפדיה).

למיטב זיכרוני פריסת פקע"ר השתנתה והותאמה לפריסת מחוזות ומרחבי המשטרה.

ברוב הפעלותיו ,מופעל פיקוד העורף  במערך הפו"ש (פיקוד ושליטה) של המשטרה ובדר"כ הפיקוד יקבל אחריות משימתית לאירוע או לשטח על פי יתרונותיו היחסיים.

באירוע הנוכחי של מגיפת הקורונה,אנו רואים את שילובו המדהים והאיכותי של הפיקוד בהשתלבות במאמץ עיקרי של סיוע לאזרחים בעורף.כאחריות משימתית. קיים שת"פ קבוע ברמה גבוהה של המשטרה ופקע"ר.

רשות החירום הלאומית רח"ל, המשרד להגנת העורף לשעבר,במשרד הביטחון, רשות חירום לאומית היא רשות ממשלתית ישראלית שהוקמה כחלק מהפקת לקחי מלחמת לבנון השנייה. הרשות נועדה לתאם בין הגורמים השונים המטפלים באזרחים בשעת חירום. שעת חירום מוגדרת על ידי הממשלה כאחת מאלו: מלחמה, אסון טבע, מגפה, תקלה תפעולית אסון פתע רב נפגעים, או פיגוע טרור רחב היקף –ויקיפדיה

רח"ל, ארגון נוסף אשר הוקם עקב לקחי מלחמה, אחרת, מלחמת לבנון השנייה האם רח"ל הוא הארגון אשר באמת נדרש לקום כדי לייעל את הטיפול בסוגיות אזרחיות לאומיות???

לעניות דעתי, ממש לא. שהרי כתוצאה מאותה מלחמה הוחלט על הקמת גוף שליטה לאומי  המנ"ל, המרכז לניהול משבלים לאומי.

ארגון האב של המנ"ל הוא המל"ל , גם ארגון זה הוקם עקב ועדות חקירה והמלצות בעקבות מלחמת יוה"כ.

המועצה  לביטחון  לאומי  –  יעודה,  תפקידיה  ודרכי פעולתה:

בהמשך  להחלטת  ועדת השרים למעקב אחר  תהליך  יישום המלצות הדו"ח החלקי של הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון  2006  ("ועדת  וינוגרד"), מס'  וינ/5  מיום 25.7.07 בה אושרו עקרונות תזכיר חוק הממשלה (המועצה לביטחון לאומי)(תיקון), התשס"ז-2007, ובהתאם להחלטת ועדת השרים הנ"ל מס' וינ10 מיום :8.8.2007 לבטל  את  החלטה מס. 4889 של הממשלה מיום  7.3.1999 בעניין הקמת המועצה לביטחון לאומי, ולקבוע כדלהלן:

ייעוד ותפקידי המועצה לביטחון לאומי

  1. ליד  הממשלה תפעל המועצה לביטחון לאומי,  שתשמש גוף  המטה לראש הממשלה ולממשלה בתחומי  הביטחון הלאומי של מדינת ישראל (להלן: "מל"ל").
  2. ראש  הממשלה  יפעיל את המל"ל, ינחה אותה  ויהיה רשאי להטיל עליה תפקידים בתחום הביטחון הלאומי.
  3. ואלה תפקידי המל"ל:
  4. לרכז  את עבודת המטה של הממשלה, ועדת השרים לביטחון  לאומי וכל ועדת שרים אחרת בעניינים הנוגעים  לביטחון לאומי, להכין את  דיוניהן ולעקוב אחר ביצוע החלטותיהן בתחומים אלו.
  5. להציע  לראש  הממשלה את סדר היום  של  ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. לרכז עבור ראש הממשלה את עבודת המטה בתחום הביטחון  הלאומי, לגבש הערכות ולהמליץ לראש הממשלה על מדיניות בתחום זה .
  6. להכין  ולהגיש לוועדת השרים לענייני  ביטחון     לאומי   הערכה  שנתית  ורב  שנתית  של  מצב הביטחון הלאומי,  בביטחון  לאומי, ככל שימצא לנכון ויאושר על ידי ראש הממשלה.
  7. להכין את עבודת המטה עבור ראש הממשלה לקראת     דיונים   בתקציב  הביטחון  ותקציב   הגופים           הביטחוניים  הכפופים  לראש  הממשלה,  לרבות גיבוש  חלופות, על פי סדרי עדיפות  מנומקים בראייה כוללת.
  8. להיות  אחראית על הפעלת מרכז לניהול משברים           (מנ"ל)  ומצבי  חירום  לאומיים  במשרד  ראש הממשלה,  בסיוע  הגורמים במשרד ראש  הממשלה בנושאים שאינם ביטחוניים.         
  9. להיות  אחראית  מטעם ראש הממשלה  על  עבודת המטה   הבין-  ארגונית  והבין-משרדית  בתחומי הביטחון הלאומי.
  10. לצורך  ביצוע תפקידם כמפורט לעיל, יקבלו  עובדי המל"ל מידע ממשרדי הממשלה והגופים הכפופים להם. נקבעו בדין מגבלות ביחס להעברת מידע מסוג מסוים או  ביחס  לשימוש בו, יחולו מגבלות אלה  גם  על המל"ל  ועובדיה  שקיבלו את המידע  האמור  בהתאם לסעיף זה.

ראש המל"ל והמשנה לו-בראש  המל"ל  יעמוד ראש המועצה  לביטחון  לאומי שיהיה  כפוף במישרין לראש הממשלה, וישמש  כיועץ לביטחון לאומי.

ראש  המל"ל  יהיה מוזמן קבוע לכל דיון של  ועדת השרים  לענייני  ביטחון לאומי,  לישיבות  ממשלה וועדת   שרים  אחרת  בנושאים  הנוגעים  לביטחון לאומי, וכן לדיוני ועדת ראשי השירותים.

  במל"ל  יפעל  משנה לראש המועצה  לביטחון  לאומי שיהיה כפוף לו.

המרכז לניהול משברים לאומיים (מנ"ל):

מחליטים:

לאמץ  את עיקרי ההמלצות לעניין מרכז לניהול  משברים לאומיים  (להלן:  "מנ"ל") במשרד ראש  הממשלה  שהציע צוות   ההיגוי,   בראשות  רב-אלוף   (מיל.)   אמנון ליפקין-שחק  (להלן  – צוות שחק), בדבר יישום  הדו"ח החלקי של "ועדת וינוגרד" בנושא זה כדלהלן:

א.  ראש  המועצה לביטחון לאומי (להלן: המל"ל) ישלים בהקדם,  אך לא יאוחר מ30- יום, אפיון מפורט  של המנ"ל  בהתאם להמלצות צוות שחק ובכלל זה מיקומו של  המנ"ל, התקציבים והמשאבים הנדרשים  להפעלתו ושיטת  הפעלתו.  המל"ל  ייעזר לשם  כך  בגורמים המקצועיים במשרד ראש הממשלה. לאחר אישור האפיון על-ידי  ראש  הממשלה יוקם המנ"ל בהקדם,  אך  לא יאוחר מ60- יום לאחר אישורו.

ב.  עקרונות  מרכזיים  בעבודת המטה, בהתאם  להמלצות צוות שחק:

 1.ייעוד המנ"ל:
 א.  להציג  תמונת מצב לאומית  אינטגרטיבית, עדכנית  ודינמית  של  מצב  הדברים  בזמן נתון לראש הממשלה בזמן שגרה.
ב.  להציג  תמונת מצב לאומית  אינטגרטיבית, עדכנית  ודינמית  של מצב  הדברים  בזמן נתון   לראש  הממשלה,  לממשלה  ולוועדת השרים בעתות חירום.
ג.  המנ"ל  לא  יהיה  גוף  שליטה  או  צומת להעברת  הנחיות/הוראות לכוחות  הביטחון ולגורמים  אחרים,  ולא יחצוץ  בין  ראש הממשלה לבין השרים והגופים הביטחוניים. 

2. האחריות להקמת המנ"ל והפעלתו
המועצה לביטחון לאומי תהיה אחראית להקמת המנ"ל, לאפיונו ולאחר מכן להפעלתו.

3. תמונת המצב
א.  תמונת  המצב  שתוכן במנ"ל תישען  על  מידע, הערכות ותמונות מצב שיועברו על-ידי הגורמים המופקדים על גזרות הפעילות השונות.
ב.  המנ"ל יעבוד מול הדרג הגבוה ביותר בכל משרד או גורם ממלכתי רלוונטי.

4. מיקום המנ"ל
משרד  ראש הממשלה יקצה באופן מיידי מקום  להקמת המנ"ל,  בהתחשב בכך שיתכן כי ראש הממשלה  יידרש לעבוד מתוך המנ"ל בעתות חירום."

גילוי נאות: שרתתי  במנ"ל ובמשרד לבט"פ/אגף לחרום, משנת 2010 (מרמרה) -2018  באירועי משבר לאומיים, כ -"מגויס חוץ" .(מגויס בצו שר הכלכלה לשרות , בדר"כ בשעת חרום ואימונים).

אגף החרום במשרד לביטחון פנים:

ייעוד

גוף מטה מקצועי הנושא באחריות לבניין הכוח, לרציפות תפקודית והפעלה אופרטיבית של המשרד לביטחון הפנים במצבי חירום. בנוסף, יהווה גורם מסייע ומתכלל של תהליכי בניין הכוח ומוכנות גופי ביטחון הפנים למצב חירום, וזאת על מנת להבטיח רציפות תפקודית ועמידה של המשרד לביטחון הפנים וגופיו ביעדי השירות הלאומיים במצבי חירום.

משימות מרכזיותאחריות לבניין הכוח והתשתית הארגונית של המשרד לביטחון הפנים במצבי החירום המוגדרים

סיוע ותכלול לגופי ביטחון הפנים בבניין הכוח, הכשרה, תרגילים, נהלים ופקודות במכלול מוכנות לתרחישי חירום

הפעלת כלל מערכי החירום של המשרד בתרחישי חירום – מוקדי הפעלה, רציפות תפקודית, מערך משק לשעת חירום ורשות ייעודית לחירום

גיבוש והתאמת תפיסות הפעלה, פקודות ונהלים בכפוף לאיום הייחוס, לתרחישי הייחוס הלאומיים כפי שאושרו על ידי ממשלת ישראל

שיתוף פעולה ואינטגרציה מול רשויות החירום, גופי הביטחון ומשרדי הממשלה בנושא מוכנות לחירום

שמירת כשירות ומוכנות של מערכי החירום במשרד לביטחון הפנים ובגופי המשרד באמצעות הדרכות, תרגילים פיקוח ובקרה

סיוע לשר לביטחון הפנים במימוש אחריותו במאמץ האזרחי במצבי חירום, באמצעות גיבוש תמונת מצב, הפעלת סיוע בינלאומי, תכלול פעילות משרדי ממשלה וגופי הביטחון במצבי "חירום שבשגרה" ועוד

פיקוח ובקרה על מוכנות גופי המשרד לביטחון הפנים ל"מצבי חירום שבשגרה".

אקדים ואומר כי אגף החירום במשרד לבט"פ, עדכן את ייעודו ותפקידיו והתמקד במשרד לבט"פ והגופים המונחים ע"י המשרד. לאור פעילות רח"ל והעובדה ששר הבט"פ היה ראש רח"ל ,וממשיך לראות את תפקידם כנכון ,גם בהיותו השר לבט"פ.

לעניות דעתי המשרד לבט"פ אינו ממלא את תפקידו ,כאן ,על פי הגדרת המשרד עצמו.

אני נזהר שלא לכתוב ת"פ (תחת פיקודו) שכן. הסמכות הפיקודית על פי החוק היא בידי הארגונים. כלומר, הסמכות הפיקודית של המשטרה מוטלת על המפכ"ל והמשטרה וכך גם כב"א ,שב"ס. לשר לביטחון פנים נתונה חובה מניסטריאלית והנחיית מדיניות.

צבא הגנה לישראל הוא צבאה של מדינת ישראל והארגון המרכזי במערכת הביטחון הישראלית לשמירת ביטחונה וריבונותה. ויקיפדיה

שירות הביטחון הכללי, מכונה בדרך כלל שַׁבַּ"כּ, או הַשַּׁבַּ"כּ, הוא ארגון ביון ישראלי המהווה חלק חשוב בקהילת המודיעין הישראלית. השב"כ כפוף למשרד ראש הממשלה ונועד להגן על המדינה מפני ריגול, חתרנות פנימית וטרור המסכנים את ביטחונה. תפקידיו כוללים: סיכול ריגול: סיכול פעילותם של מרגלים הפועלים בישראל. ויקיפדיה

יש לבחון את רציפות הפו"ש וחלוקת אחריות,,ע"פ הגדרות הגופים ומשרדי הממשלה בראייה מתכללת ע"פ היתרון המקצועי של כל גוף במארג הלאומי.

עלינו לשים לב כי כל הגופים הוקמו בעקבות לקחי מלחמות ואירועים לאומיים ,עם ננקה את ה P.C."",הרי אנחנו מדברים בעיקר על גופים שהוקמו לאחר כישלונות של עמידה ביעדים מול המשימות ברמה לאומית. מתוך כוונה שלא לחזור על אותן טעויות וליעל את הפו"ש בשגרה ובחרום.

על פי היעוד והתפקידים הכלליים של הארגונים אפשר לקבוע הנחות עבודה כדלהלן.

צה"ל ומשרד הביטחון – הגנה על ביטחונה וריבונותה של מדינת ישראל.

רח"ל – תיאום בין הגורמים המטפלים במגזר האזרחי.

המשרד לבט"פ -ביטחון הפנים כולל הגנה בפני איומים על קיומן ומימושן של זכויות היסוד, הגנה על קניינים תרבותיים וכלכליים השייכים לפרט, לקהילה, למדינה ולמוסדות השלטון. יש מתח בין תפקידי המשרד לבט"פ ורח"ל שהינו גוף בתוך משהב"ט.  

המשרד לבט"פ ,בהגדרת תפקידו ,מתכלל גם את יעוד ותפקידיו של רח"ל.

המל"ל – מרכז את כל עבודת המועצה עבור ראש הממשלה, קבינט והשרים,  בונה הערכות מצב נושאיות על פי דרישת רוה"מ ועוד.

המנ"ל – פועל בשגרה ובחירות, באחריותו הכנת הערכת מצב יומית, תמונת מצב לאומית 24/7 ואירועים ברמת לאומית, מיוצגים בו כל הגופים, המשרדים, הארגונים ומוסדות אשר פועלים ברמה הלאומית בחירום.

הארה: אני מבקש להאיר ככלי ראשון כי הגופים ברובם חתומים על פקודות מבצע לרוב התרחישים בתחום הבט"פ , הפקודות מתעדכנות ע"פ האחריות המוטלת ל פו"ש ע"י הממשלה.

הגופים מתורגלים ומתרגלים  ברמה לאומית , לפחות בעשר שנים האחרונות בהם פעלתי בגופים הנ"ל.

כמובן שלתרחיש "פנדמיה" קיימת פקודה מפורטת, "נ—ל ב—א" שמה. הכוללת את כל נושאי האחריות ברמה הלאומית .כולל כוחות ומשימות והישג נדרש.

כמי שעוקב, כאזרח ,נראה לי שאני מזהה את הבעיה החוזרת.

אני נוטה להבין כי  הארגונים המעורבים בניהול המשברים , פשוט אינם פועלים על פי הפקודות שהם בעצמם כתבו ותרגלו או שלא הפעילו אותן ע"פ ההגדרות.

השינוי הנדרש:

להערכתי נושא הפו"ש חייב הבהרות מספר מתוך הבנה כי אין להסכים לכפילויות, ,או יוזמות לא מתואמות אשר פוגעות בהיררכיה של הפו"ש.

כלל ברזל :

מי שעוסק בשגרה פועל גם בחרום ,אין ל "העביר מקל" במהלך אירוע , אלא אם הגוף הנושא באחריות יבקש זאת, הגוף  אחר יסכים ורוה"מ יאשר.

מתח קיים באירועים מתמשכים כמו במצב של פנדמיה בין הגופים המקצועיים ומשרד האוצר והכלכלה, המתח ברור . המכריע הוא ראש הממשלה באותם מקרים שהמנכ"לים של המשרדים והשרים אינם מצליחים להגיע להסכמות בעצמם.

השינוי הנדרש לכאורה פשוט והגיוני מאוד לוגית.

יש לעשות חלוקה דיכוטומית של כל סוגי האיומים וההיערכויות.

איומים מבחוץ על מדינת הלאום היהודי, כל האיומים ע"פ הערכות מצב מודיעיניות עיתיות ושנתיות.

ההערכות אירועים אלה נעשית על ידי משרד הביטחון וצה"ל.

איומים ותרחישים, תוך מדינתיים  כולם מוגדרים כאיומים בתחום ביטחון הפנים, Home Land Security. זו חלוקה הגיונית ומתבקשת.

ההערכות ע"י המשרד לבט"פ וגופי החירום וההצלה:

משטרת ישראל.

משמר הגבול (המשמר הלאומי)

כיבוי אש.

מגן דוד אדום.

גל ארגוני המתנדבים, בעיקר חרדיים ,להצלה

שרות בתי הסוהר.

פיקוד העורף.

רח"ל.

שב"כ – אגף  בט"פ.

כמובן שיש שת"פ וסיוע הדדי בכלל התרחישים כאשר את הדרישות או צרכי הפו"ש מבקש הגוף האחראי.

גם אני ממליץ כממליצים לפני להקים את ה "משמר הלאומי" – National Guard.

המלצתי היא ,לא להעתיק את מבנה המשמר הלאומי האמריקאי, אלא לבנות משמר לאומי המתאים למדינת ישראל.

המלצה שאני מבקש להתחבר אליה היא ההמלצה כי משמר הגבול ינותק ממשטרת ישראל, יהפוך לגוף שולט ברמה מקבילה אשר הוא המשמר הלאומי הישראלי לכל ענין ודבר.

לא אכביר מילים, למיטב ידיעתי קיימות עבודות מטה בנושא של מג"ב ואחרים.

משמר הגבול מוכיח עצמו שנים רבות כחיל ייחודי , ומקצועי אשר ממלא כל יעוד בצורה מעוררת כבוד וגמישותו מאפשרת לו קבלת משמימות חדשות במהירות.

הכשרת הלוחמים, המפקדים והקצינים , מצוינת ומתאימה לניהול  ופיקוד על המשמר הלאומי .בכל תרחישי ביטחון הפנים.

יש לציין כי פריסתו הפיסית של משמר הגבול מקלה מאוד על  הטלת תפקיד המשמר הלאומי עליו.

היתרון הברור של כל "המגיבים הראשונים" הוא פריסתם בשגרה והמעבר לחירום הוא מידי.

כאמור הבסיס לכל תכנון לחרום ,הוא הפריסה בשגרה.

אשמח עם הנושא יעלה למודעות ולשיח מקצועי, נטול אגו, אשר בסיסו האחד והיחיד היא ההבנה כי כל גוף חייב לעסוק בתחום התמחותו המוגדרת.

ציר הפו"ש חייב להיות קשוח וקבוע.

כולנו משרתי העם והמדינה, בלבד.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s