הקמת מדינת הלאום "לוקשים" ואמת.

אני כותב בעקבות תזכורת של חברי ואלופי גרשון הכהן,אשר הזכיר לי היום את הלוקש שמוכרים לנו במורשת ובלימודים ואפילו בסיורים בעקבות השואה בפולין,של תלמידים ומורים.

להבדיל משכנים רבים לנו יש מורשת אמיתית "עם קבלות" בנות 4000 שנה. מעל 3700 שנה שירושלים בירתנו.

דווקא הערב ,ערב יום השואה והגבורה אשר יוביל אותנו לערב יום העצמאות המסמל עבורנו את התקומה,חשוב להיפטר מה "לוקשים"

מדינת ישראל לא הוקמה עקב השואה,כדי שיהיה ליהודים לאן לברוח .באותה מידה שגלי העליה הקרובים מאוד מאירופה וארה"ב,מיד בסיום המלחמה בקורונה ,לא תחשב כעליה ציונית של משתוקקי ארץ ישראל השבויים בגולה הדוויה ….

אין זו סקירה היסטורית לכן אני רואה עצמי משוחרר מלהקפיד על רצף היסטורי או רצף כל שהוא. דיונים ,ערגה והניסיונות להגיע לארץ ישראל קיימים במסורת והמורשת היהודית כל השנים וללא הפסק.

עם מיוחד לאלוקים יחודי. עם היחיד בעולמנו שמורכב משבטים,דת,לאום ,מולדת ושפה.

חלוקת הארץ על פי "ההבטחה" ברית בין הבתרים הכוללת חלוקה לשבטים:

נחלת שבט דן – ויקיפדיה

נקפוץ כמה אלפי שנים לתקופת נפוליאון , נפוליאון מטיל מצור על עכו ומשוכנע כי מחר יכבוש את ירושלים,אלא שהאנגלים מנעו זאת.

חובה עלינו לקרוא ולשנן את הצהרת נפוליאון שקיבלה תוקף חוזר במשך מאות שנים.

להלן נוסחה המקורי של ההצהרה:
היום בדיוק לפני 221 שנה!!!!!!
הכרזה אל האומה היהודית, המטה הכללי ירושלים, ה-20 באפריל 1799 , השנה ה-VII לרפובליקה הצרפתית. מאת: נפוליאון בונפארטה, המפקד הראשי של הצבאות הצרפתים באפריקה ובאסיה.

אל: היורשים החוקיים של פלשתין -בני ישראל, בני אומה ייחודית אשר במשך אלפי שנים הצליחו הכיבושים והעריצות לגזול מהם את אדמתם, אבל לא את שמם ולא את קיומם הלאומי.

הבוחנים בקפידה וללא משוא פנים את גורל האומות, אפילו אם הם חסרים את היכולת הנבואית של ישראל ושל הנביא יואל, מסיקים את האמת שבדברי הנבואות של הנביאים הגדולים, אשר ערב חורבן ציון ניבאו כי ילדיו של האל יחזרו למולדתם בשירה וברינה וכי העצב והאנחות ייעלמו לעד.

קומו ברינה, הגולים!

מלחמה זו שאין לה אח ורע בהיסטוריה כולה, נערכה כמלחמת הגנה עצמית על-ידי אומה שאויביה ראו באדמותיה המוּרָשות שלל שיש לחלוק אותו. כעת, מתנקמת אומה זו על אלפיים שנות ביזיון. אף על-פי שנדמה כאילו התקופה והנסיבות אינן הולמות את ההצהרה ואפילו את עצם הביטוי של דרישותיכם, מלחמה זו מציעה לכם כיום, בניגוד לכל צפי, את מורשתכם הישראלית.

ההשגחה העליונה שלחה אותי לכאן עם צבא צעיר, המודרך על-ידי הצדק והמלווה בניצחון. המטה הכללי שלי הוא בירושלים, ובעוד כמה ימים אהיה בדמשק, שקרבתה שוב אינה מהווה סכנה לעיר דוד.

היורשים החוקיים של פלשתין!

האומה הגדולה אינה עוסקת במקח וממכר של בני אדם ושל ארצות כדוגמת אלה שמכרו את אבותיכם לכל האומות, והיא אינה קוראת לכם לכבוש את ירושתכם. לא, כל שהיא מבקשת הוא ליטול ממנה את מה שהיא כבר כבשה, כשהיא תומכת בכם ומתירה לכם להמשיך ולהיות הבעלים על הארץ הזו ולשמור עליה למרות כל היריבים.

קומו!

הוכיחו כי כל העוצמה של מדכאיכם לא הצליחה לקטול את אומץ ליבם של צאצאי הגיבורים שהיו מביאים כבוד לספרטה ולרומא.
הוכיחו כי אלפיים שנות עבדות לא הצליחו לחנוק את האומץ הזה.

הזדרזו!

זהו הרגע, שייתכן כי לא יחזור שוב במשך אלף שנה, כדי לדרוש את החזרת זכויות האזרח שלכם, את השבת מקומכם בקרב עמי העולם. יש לכם מלוא הזכות לקיום פוליטי כאומה בקרב האומות האחרות. יש לכם הזכות לעבוד את אלוהיכם בהתאם לדתכם

בהחלטת ועידת סאן-רמו של חבר הלאומים מ-1920 נאמר: "ניתנת ההכרה לזיקה ההיסטורית של העם היהודי עם פלשתין ולכינון מחדש של ביתם הלאומי בארץ זו". באנגלית:

"Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country";

ההכרה הבינלאומית החוצה אוקיינוסים בעובדה שהיהודים הם היורשים החוקיים של פלשתין באה לידי ביטוי בתחילת המאה ה-20 בהצהרות ובהסכמים מדיניים. נציין את הצהרת בלפור (1917), את הסכם פייסל-ויצמן (1919) את הסיכומים של ועידת השלום של בנות הברית בפריס (1919) ואת ועידת סאן-רמו (1920). תוצאות מדיניות אלה של ההכרה הבינלאומית בכך שהיהודים הם היורשים החוקיים של פלשתין .(אריה אבישור ● חוקר עצמאי בכלכלה ומדעי החברה. )

עד כאן ניסיתי להזכיר לעצמי ולכולנו את האמת מול הלוקשים שמוכרים לנו מאז קום המדינה.

אומר כאן ועכשיו,אני מאמין בגבולות "ההבטחה" שאין בהם ציון זמן.

קשר רציף וקבוע של 4000 שנה העם העברי למולדתו ארץ ישראל אשר גבולותיה עדין לא התקבעו.

בדיוק היום לפני 221 "הכריז" נפוליאון על מדינת הלאום היהודי,הכרזה שלמרות ניסיונות קבועים לעמעם ולבטל אותה,אנחנו עדין שורדים ב"ה.

אם כך אני מניח שכבר ברור לכולנו שמדינת הלאום היהודי בארץ ישראל לא היתה תוצאה של השואה.

אעז ואומר כי אם היו עולים יותר יהודים בתחילת המאה ה 20 לארץ ישראל,היה מצבנו ומצבם שונה…..

אני קושר את הקורונה לנושא ,כי כפי שהזכרתי,לעניות דעתי יהודים יעלו/יברחו למדינת הלאום במספרים גדולים,לאחר שכל העולם,למעט התקשורת שלנו והשמאל שחבר לדורשים את השמדתנו היום,עמלק.רואים את העוצמות גלומות במדינה הזעירה אך המשמעותית כל כך במרכזיותה העולמית.

המאמר יוצא היום ערב יום השואה והגבורה על ציר הזמן לתקומה,אלא שאני מבקש להבהיר כי להבנתי התקופה החלה לפני 4000 שנים,השואה היתה אירוע מכונן שבו בני אדם בני דתות אחרות נוצרים וערבים השמידו חצי מעמנו,6 מיליון יהודים בשל היותם יהודים. רבים בימים אלה שכחו מהיכן הגענו,מדוע דוקא לכאן ומה המשימה של העם היהודי.

לא זוכר שבאיזה שהוא מקום מוזכרים העם האשכנזי,או הספרדי התימני או האתיופי. בדיוק כפי שאין כל ציון לצד פוליטי זה או אחר. רוב המבוגרים שנקטלו בשואה היו בעלי דעות פוליטיות ודתיות מגוונות. המשותף לרובם הייתה האמונה ש"לנו זה לא יקרה"…קרה גם קרה ללא הבדל.כולם מקטלו לפי חרב,כפי שקרה תמיד במהלך ההיסטוריה העולמית ליהודים ולאחרים אשר נקטלו רק על היותם שייכים לדת זו או אחרת.

היום חברו ראשי צבא ההגנה לישראל,ראשי שב"כ,מוסד ומשטרה לעמלק בן זמננו.

ארגון "מפקדים למען ביטחון ישראל" משרת את עמלק,המנפנף במניפסטים שלהם בעולם כולו כצידוק לדרישותיו לחסל את מדינת הלאום היהודי.

אותם אלה מנסים לבטל את חוק הלאום אשר אמור היה להיות מחוקק למחרת הצהרת העצמאות והתמהמה.

כל אלה שאינם מכירים או אינם זוכרים את הקשר הבלתי נתק של עם למולדתו,חוברים למי שמנסה להשמיד אותנו גם היום.

חלילה,שואה, כזו כבר לא תחזור עלינו עד קץ הימים .היום אנחנו עם חזק עם יכולות מדהימות וכוחות הגנה.

לצערי חלק מהמובילים בביטחון הלאומי ,התבלבלו. לכן הם מתנגדים לנושא הטריביאלי לחלוטין של החלת החוק והריבונות הישראלית על כל שטחי C,אלה שלנו משחר ההיסטוריה,אלפי שנים לפני "אכיבוש" והמצאת העם הפלסטיני.

לאור המתחולל בארצנו הקטנטונת בעיקר בשנתיים האחרונות,מלחמות נגד הדמוקרטיה,ניסיונות להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה,ע"י יהודים ושותפיהם,תפירת תיקים,שחיתות והתרחקות של יהודים ממורשתם,אני מודאג,יותר מכל שנה.

פורסם על ידי:

דוVי,דובי יונג

קצין משטרה בכיר ,(תת ניצב,בדימוס),מומחה לביטחון פנים,לחימה בטרור,סדר ציבורי,עיר בטוחה. חבר פורום "מבטחי" ישראל. חבר בתנועת "הביטחוניסטים" הכשרות בנושאי ביטחון פנים. יועץ בכיר לביטחון פנים, יחידות מיוחדות ,לוט"ר וסדר ציבורי. מאמן עסקי ואישי ובדגש על אנשי ביטחון ויחידות. מתנדב חוץ במשרד ביטחון פנים ,חירום.לשעבר.

קטגוריות Home land Security and Counterr terrorisemכתיבת תגובה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s